Friday, September 7, 2012

Mag naby Bloedverwante met mekaar trou?

Mag naby Bloedverwante met mekaar trou?
NEE !  (Lees  die volgende skrifgedeeltes - Lev. 18:6-18; 20:17-21; Num. 36:6,10,11)


In Bybelse tye was God se volk toegelaat om met eie niggies of nefies te trou, maar nie met naverwante (of enigiemand uit nasies wat afgode aanbid nie). 

No comments: