Saturday, September 28, 2013

Wat beinvloed die VRUG van die gelowige?

nie vrug dra nie,
 of onvrugbaar raak,
 gaan hy uitgekap en in die vuur gegooi word (Joh. 15:2). 
---------------------------------------------------------------------------------
Wat beinvloed die VRUG van die gelowige?
==========================
(1)  BLY hy IN DIE HERE?
(2) hou hy VAS AAN DIE GELOOF, of glo hy net vir 'n tyd?
(3)  SORGE VAN DIE WERELD
(4)  verleiding van die RYKDOM
(5)  BEGEERLIKHEDE in verband met ander dinge en GENIETINGE VAN DIE LEWE  
--------------------------------------------------------------------------------


(Luk 13:6)  En Hy het hierdie gelykenis uitgespreek: ‘n Man het ‘n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was, en hy het gekom en vrugte daaraan gesoek en niks gekry nie.
(Luk 13:7)  Toe sê hy vir die tuinier: Kyk, drie jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek en ek kry niks nie; kap hom uit. Waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar?
(Luk 13:8)  Maar hy antwoord en sê vir hom: Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan totdat ek om hom gespit en mis gegooi het.
(Luk 13:9)  As hy dan vrugte dra, goed; maar so nie, dan kan u hom anderjaar uitkap.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=================================================================================

No comments: