Sunday, October 14, 2012

Tydlyn Adam - 12 stamme van Israel


SKEPPING
|
ADAM  +  EVA
(Sondeval / Weggestuur uit die tuin)
|
Kain               Abel   
Set
(Kain het vir Abel doodgemaak)
|
ENOS
KENAN
MAHALALEL
JERED
HENOG
METUSALAG
LAMEG
|
NOAG
(Sondvloed  /  Noag se Ark)
(God sluit 'n verbond met Noag)
|
GAM                    JAFET
SEM
|
ARPAGSAD
SELAG
HEBER 
PELEG
REHU
SERUG
NAHOR
TERA
|
ABRAM  (ABRAHAM)
(Die roeping van Abraham)(Abram verlaat Ur - sowat 1900 jaar v.C.)
|
ISAK
|
JAKOB (ISRAEL)
|
ISRAEL SE 12 SEUNS (12 STAMME VAN ISRAEL)

=============================================================


http://sondagskooltuis.blogspot.co.nz/p/ons-ware-geskiedenis.html

No comments: